Бланки для общего пользования

Скачать и заполнить бланки самозаверки.

Nome Dimensione Downloads
Autocertificazione 27.9 KiB 522
Dichiarazioni sostitutive di Certificazione 18.9 KiB 488
Manifestazione volontà cremazione 26.5 KiB 534
Modulistica necroscopica 147.9 KiB 664
Modulo Autocertificazione 16.1 KiB 530
Modulo autocertificazione atto notorietà 16.7 KiB 515

 

Lost your password?